Back to my search

Grow More – Graze More – Earn More - Carmarthen

When: February 22nd 2018 11:00 to 14:30
Location: SA33 4JR

Taking your paddock grazing to the next levelJoint Welsh Govenment/Farming Connect

Grazed grass is our cheapest feed at 1/3 of the cost of concentrates, so getting rotational grazing system is key to keeping costs down and profit up.

Grazing based dairy farms should be striving for at least 4000 litres of milk from forage. Join AHDB Dairy and Grasstec’s grazing consultant Dr Noel Gowan, to find out how you can achieve this. 

Topics covered will include:

  • Why grazing at the 3 leaf stage allows you to grow up to 55% more grass
  • How and why accurate grass measuring helps improve utilisation
  • How to get out early and stay out late using tracks, gateways and on/off strategies
  • Using Agrinet to budget for the shortfalls and excesses throughout the year.

Who should attend? Those looking to improve their grazing strategy and maximise milk from forage.

Date:    Thursday, 22 February 2018

Time:    11:00 – 14:30 (Booking is essential - lunch provided)

 Venue: Llety Cynin, Llangynin Road, Carmarthen, SA33 4JR

Please RSVP to: Jamie McCoy – 07823 790440 / Jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details. 

 

*************************************************************************************************************************************

Mynd â’ch system bori i’r lefel nesaf

Porfa yw’r bwyd rhataf ar 1/3 o gost dwysfwyd, felly mae sefydlu system pori ar gylchdro’n allweddol er mwyn cadw’r costau’n isel a’r elw’n uchel.

Dylai ffermydd llaeth sy’n defnyddio porfa anelu at gael o leiaf 4000 litr o laeth o borthiant. Ymunwch ag ymgynghorydd pori AHDB Llaeth a Grasstec, Dr Noel Gowan, i ganfod sut allwch chi wneud hynny.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

  • Pam y mae pori yn ystod y cyfnod tair deilen yn caniatáu ichi dyfu hyd at 55% yn fwy o laswellt
  • Sut a pham y mae mesur glaswellt yn gywir yn eich helpu i wneud gwell defnydd ohono
  • Sut i droi’r gwartheg allan yn gynnar a’u cadw allan yn hwyr trwy ddefnyddio traciau, gatiau a strategaethau pori/dim pori
  • Defnyddio Agrinet i gyllido ar gyfer prinder a gormodedd trwy gydol y flwyddyn.

Ar gyfer pwy? Y rhai sydd am wella’u strategaeth bori a chael y mwyaf posib o laeth o borthiant.

Dyddiad:  Dydd Iau, 22 Chwefror 2018                                    

Amser:    11:00 – 14:30 (Mae cofrestru’n hanfodol – darperir cinio)

Lleoliad:  Llety Cynin, Heol Llangynin, Caerfyrddin SA33 4JR

Ateber os gwelwch yn dda: Jamie McCoy – 07823 790440 / Jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.