Back to my search

Managing and feeding the transition cow

When: January 18th 2018 19:30 to 21:30
Location: CH7 6RQ

Managing and feeding the transition cowJoint Welsh Govenment/Farming Connect

Dr George Oikonomou DVM PhD FHEA, MRCVS University of Liverpool, a leading authority on optimal dairy cow health and performance will be discussing the latest developments and research into transition cow management.

Topics under discussion will include:

  • Where management goes wrong in the transition period
  • Negative energy balance – is it just about fat mobilization?
  • Latest research on the association between transition and lameness.

Rachael Kennerley ForFarmers, will also discuss the important aspects of nutrition when feeding the pre and post calving cow to ensure optimum cow and calf performance.

Date: 18/1/18

Time:  19:30 - 21:30

Venue: Beaufort Park Hotel, Mold, Flintshire, CH7 6RQ

Please RSVP for catering purposes to:

Richard Davies – 07966 237841 / richard.davies@ahdb.org.uk  OR

Rhys Davies – 07985 379880 / rhys.davies@menterabusnes.co.uk

*******************************************************************************************************************

Rheoli a bwydo’r fuwch yn y cyfnod trawsnewid

Bydd Dr George Oikonomou DVM PhD FHEA, MRCVS Prifysgol Lerpwl, awdurdod blaenllaw ar iechyd a pherfformiad y fuwch laeth, yn trafod y datblygiadau a’r ymchwil diweddaraf ym maes rheoli’r fuwch yn ystod y cyfnod trawsnewid.

Bydd y testunau a drafodir yn cynnwys:

  • Ble mae’r rheoli’n mynd o’i le yn ystod y cyfnod trawsnewid
  • Cydbwysedd egni negyddol – ai mobileiddio braster yn unig mae hyn yn ei olygu?
  • Yr ymchwil diweddaraf ar y cysylltiad rhwng y cyfnod trawsnewid a chloffni.

Hefyd bydd Rachael Kennerley ForFarmers, yn trafod agweddau pwysig o ran maeth wrth fwydo’r fuwch cyn ac ar ôl lloia, i sicrhau’r perfformiad gorau gan y fuwch a’r llo.

Dyddiad: 18/1/18

Amser:  19:30 - 21:30

Lleoliad: Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6RQ

Ateber at ddibenion arlwyo os gwelwch yn dda:

Richard Davies – 07966 237841 / richard.davies@ahdb.org.uk NEU

Rhys Davies – 07985 379880 / rhys.davies@menterabusnes.co.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.