Taenlen meincnodi Cymorth Amodol Cymru

Mae’r cynllun meincnodi’n un gwirfoddol a bydd yn talu £1,800 i ffermwyr llaeth Cymru i gasglu a chyflwyno data fferm ar gyfer paratoi adroddiad meincnodi.

I dderbyn y £1,800, rhaid ichi lenwi’r data yn y daenlen hon a’i chyflwyno i ADHB erbyn 30 Mehefin  trwy flwch post diogel ar: https://fts.ahdb.org.uk/filedrop/WelshBenchmarking