Croeso i AHDB Llaeth

Mae’r heriau a wynebir gan nifer o ffermwyr llaeth yn sgil y prisiau llaeth presennol ac anwadalrwydd y farchnad yn bryder mawr.  Mae AHDB Dairy yn darparu ystod o arfau ac adnoddau i helpu ffermwyr llaeth i wneud penderfyniadau busnes gwybodus yn ystod y cyfnod anodd hwn #Decisions4Dairy

Mae’n bwysig i ni bod gan ein talwyr lefi sianeli cyfathrebu clir gydag arbenigwyr  AHDB Dairy ar gyfer strategaethau, datblygiad y farchnad a chyfnewid gwybodaeth, a bod gwybodaeth uniongyrchol ar gael iddyn nhw ar draws gwahanol feysydd arbenigol y sector. Cwrdd â’r tîm >>

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Farchnad

Digwyddiadau a Gweminarau

Rydym yn cynnal ac yn cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, cyfarfodydd a gweminarau ar gyfer ffermwyr ar draws y DU.

 • ICAR 14 –16 June 2017

  | 14 June 2017 | EH3 8EEThis year’s ICAR Conference will be held at the Edinburgh International Conference Centre (EICC) situated at the heart of Scotland's beautiful capital city and home to the historical Old town and the beautiful Georgian New town.
 • Is your farm exposed to business risk? - Devon

  | 20 June 2017 | EX36 3LHWhat’s your plan for managing risk? Farming is an inherently risky business and sadly there is no simple solution to deal with every risk.
 • Genetics and Genomics, Lampeter - Geneteg a Genomeg, Llanbedr P.S.

  | 20 June 2017 | SA48 7JAJoin AHDB Dairy and Farming Connect to discuss Genetics and Genomics. Ymunwch ag AHDB Llaeth a Cyswllt Ffermio i drafod Geneteg a Genomeg.
Gweld pob digwyddiad

Y newyddion diweddaraf

Crynodeb o'r Newyddion Diweddaraf

Gweld yr holl newyddion

Y newyddion diweddaraf yn syth i'ch mewnflwch

Mynnwch y diweddaraf o ran newyddion ffermio, arferion busnes ac adroddiadau'r diwydiant llaeth.

 • Y gweithgaredd defnyddwyr diweddaraf
 • Yr wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad
 • Adroddiadau misol
 • Y diweddaraf am y prosiect 'Forage for Knowledge'
 • All Things Dairy
Cofrestrwch i gael y diweddaraf am y diwydiant llaeth