Back to my search

Genetics and Genomics, Lampeter - Geneteg a Genomeg, Llanbedr P.S.

When: June 20th 2017 19:30 to 21:30
Location: SA48 7JA

Join AHDB Dairy and Farming Connect to discuss Genetics and Genomics.

Andy Dodd, breeding and fertility specialist at AHDB will look at the latest breeding tools to manage your herd’s future potential, including new developments to allow for feed efficiency, TB Advantage, a new genetic index to help make informed decisions on breeding cows with improved TB resistance.

He will also cover:

  • Breeding index - £PLI and SCI
  • Breeding efficiency
  • TB advantage
  • Your Herd & Herd Genetic reports
  • Genomics

Date: 20/6/17

Venue: 19.30 – 21.30 - Lampeter RFC, North Road, Lampeter SA48 7JA

Open to all.

Ymunwch ag AHDB Llaeth a Cyswllt Ffermio i drafod Geneteg a Genomeg.

Bydd Andy Dodd, arbenigwr bridio a ffrwythlondeb gydag AHDB yn edrych ar yr offer bridio diweddaraf i reoli potensial eich buches yn y dyfodol, gan gynnwys datblygiadau newydd i sicrhau effeithlonrwydd porthiant, ‘TB Advantage’ sef mynegai geneteg newydd i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus ar fagu buchod sy’n gwrthsefyll TB yn well.

Hefyd bydd yn sôn am:

  • Mynegai bridio - Mynegai Oes Broffidiol (£PLI) a Mynegai Lloia’n y Gwanwyn (SCI)
  • Effeithlonrwydd bridio
  • ‘TB Advantage’
  • Eich Buches ac adroddiadau Geneteg Buchesi
  • Genomeg

Dyddiad: 20/6/17

Lleoliad: 19.30 – 21.30 Clwb Rygbi Llanbed, Ffordd y Gogledd, Llanbedr P.S. SA48 7JA

Yn agored i bawb.

Ateber at ddibenion arlwyo os gwelwch yn dda / Please RSVP for catering purposes to:

Richard Davies – 07966 237841 / richard.davies@ahdb.org.uk OR

Jamie McCoy - 07985 379819 / jamie.mccoy@menterabusnes.co.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.

Farming ConnectWelsh Government

Organiser

Richard Davies

Team Leader - North

Email:
richard.davies@ahdb.org.uk
Phone:
07966 237841