Back to my search

Calf Management and Environment

When: September 27th 2017 11:00 to 14:00
Location: LL15 2LB

Calf Management and Environment Joint Welsh Govenment/Farming Connect

Nationally calf rearing losses are still running at too high a level. Join AHDB Dairy and Farming Connect to discuss calf nutrition and management up to weaning, and how ventilation, moisture, humidity and temperature impacts on calf health and performance.

The meeting will focus on:

  • Colostrum management
  • Importance of achieving target growth
  • Managing calves in cold weather
  • Calf jackets
  • All aspects of housing

The meeting will also include the first opportunity to visit the new Igloo based calf rearing system at Llysfasi.

Date:     27/09/2017
Time:    11:00 – 14:00

Venue:  Coleg Cambria, Llysfasi, Rhuthun LL15 2LB
                  
Please RSVP for catering purposes to:
Richard Davies – 07966 237841 / richard.davies@ahdb.org.uk or Rhys Davies – 07985 379880 / rhys.davies@menterabusnes.co.uk

Dairy Pro points are available for attending this event, click here for more details.

**************************************************************************************************************************************

Rheoli lloi a’r amgylchedd

Yn genedlaethol, mae colledion wrth fagu lloi yn dal i fod yn rhy uchel.  Ymunwch ag AHDB Llaeth a Cyswllt Ffermio i drafod maeth a rheoli lloi hyd at adeg eu diddyfnu, a sut mae awyru, gwlybaniaeth, lleithder a thymheredd yn effeithio ar iechyd a pherfformiad y llo.

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar:

• Rheoli colostrwm
• Pwysigrwydd cyrraedd y twf targed
• Rheoli lloi mewn tywydd oer
• Siacedi lloi
• Pob agwedd ar letya

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys y cyfle cyntaf i ymweld â’r system magu lloi newydd gan ddefnyddio Iglŵau yn Llysfasi.

Dyddiad:   27/9/17
Amser:     11:00 – 14:00
Lleoliad:   Coleg Cambria, Llysfasi, Rhuthun LL15 2LB

Ateber at ddibenion arlwyo os gwelwch yn dda:
Richard Davies – 07966 237841 / richard.davies@ahdb.org.uk NEU
Rhys Davies – 07985 379880 / rhys.davies@menterabusnes.co.uk

Dairy Pro points are available for attending this event, click here for more details.

Organiser

Richard Davies

Team Leader - North

Email:
richard.davies@ahdb.org.uk
Phone:
07966 237841