Astudiaeth Gwmpasu o’r Sector Prosesu Llaeth yng Nghymru

Published 17 October 11

English view

 


Mae'r prosiect yn ceisio darparu'r manylion diweddaraf ar statws y diwydiant, er mwyn darparu sylfaen cyfoes i'r polisïau a'r penderfyniadau a wneir o fewn y diwydiant. Cwblhawyd yr astudiaeth hon gan Promar International, ar ran DairyCo a Llywodraeth Cymru.