Godro Rhifyn 1

Published 4 October 10

English view

 


Croeso i'r rhifyn cyntaf o Godro, cylchlythyr a baratoir yn arbennig ar gyfer y diwydiant llaeth yng Nghymru.  Gwnaed y cylchlythyr yn bosib gan arian a ddarparwyd ar gyfer y sector laeth trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013, a ariannir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac fe'i cyhoeddir ar y cyd rhwng DairyCo â'r Ganolfan Datblygu Llaeth.