Godro Rhifyn 10

Published 6 August 12

English view

 

 

Front Page Godro Rhifyn 10

Gyda chostau gwrtaith yn uchel, mae'n demtasiwn i lawer i gwtogi ar eu defnydd o nitrogen eleni, felly yn y rhifyn hwn mae swyddog estyn DairyCo, Chris Duller, yn gofyn a allwch chi fforddio defnyddio llai o wrtaith mewn gwirionedd?  Yn y rhifyn hwn hefyd dysgwn am gynlluniau uchelgeisiol Fferm Laeth Arddangos newydd Cyswllt Ffermio ym Mancyfelin, Sir Gaerfyrddin.  Mae rheoli lloi'n llwyddiannus yn hanfodol os ydych chi am gael y gorau o'ch buches yn y dyfodol, felly mae Chris Coxon yn trafod magu heffrod yn llwyddiannus a maeth lloi.  Gallwch ddysgu mwy hefyd am sut all cytundeb Ffermio ar Gontract fod yn gyfle i ffermwr sefydlog a newydd-ddyfodiad i fyd amaeth i weithio gyda'i gilydd.