Godro Rhifyn 13

Published 8 October 12

English view

Godro Issue 13 Welsh

Yn y rhifyn hwn mae Ymgynghorydd Llaeth SAC David Keiley'n trafod sut mae ansawdd amrywiol y silwair a'r costau porthia nt cynyddol eleni'n gwneud hi'n hanfodol rheoli porthiant yn effeithiol dros y gaeaf. Wrth i bris diesel coch godi unwaith eto, mae'r Swy ddog.

Effeithlonrwydd Ynni Neil Nicholas yn rhannu ei gynghorion gorau ar arbed tanwydd.  Hefyd yn y rhifyn hwn edrychwn ar y ffordd mae un ffermwr yn mynd ati i gael gwared â BVD o'i fuches.  MaePlanning For Profityn cael sylw hefyd, yn ogystal ag agweddau defnyddwyr tuag at gynnyrch llaeth o Gymru.