Godro Rhifyn 15

English view

 

 

Front Page Godro Issue 15 Welsh

Gyda'r tywydd gwlyb yn creu hafoc am ran helaeth o 2012 mae'r rhan fwyaf o ffermydd wedi dioddef o niwed i'w porfeydd, felly yn y rhifyn hwn mae Chris Duller yn rhannu ei gynghorion ar sut i reoli ac adfer eich porfeydd dros y misoedd nesaf. 

Hefyd yn y rhifyn mae Will Prichard, sy'n ffermio yn Sir Benfro'n esbonio sut mae meincnodi gyda Milkbench+ wedi rhoi'r hyder iddo newid patrwm lloia un o'i fuchesi.  Yn ogystal, mae Euryn Jones o HSBC yn esbonio pam y gallai 2013 fod yn flwyddyn berffaith i fuddsoddi, ac mae atal a rheoli clefyd Johnes  yn cael sylw hefyd.