Godro Rhifyn 16 Mawrth 2013

English view

 

 

Godro Issue 16 Front Page Welsh

Yn y rhifyn hwn mae swyddog estyn DairyCo, Richard Davies, yn esbonio pam fod nawr yn adeg dda i gamu'n ôl ac asesu llwyddiant eich trefniadau ar gyfer llety'ch buches dros y gaeaf, a phenderfynu pa welliannau sydd eu hangen.  Hefyd yn y rhifyn hwn, edrychwn ar iechyd y gadair a sialensiau atal heintiau newydd dros fisoedd yr haf.  Mae mwynau'n elfen allweddol o ddeiet y fuches odro, i ganfod mwy trowch i dudalen 5.  Hefyd rhown sylw i Dreuliad Anaerobig, a chymryd golwg ar sialensiau a chyfleoedd yn sgil rhagolygon y farchnad gartref.