Godro Mai 2013 – Rhifyn 17

Published 6 May 13

English view

Er mwyn cael y gorau o’r pridd rhaid ei gadw’n iach.  Felly yn y rhifyn hwn, rydym yn rhoi sylw i agweddau ffisegol, cemegol a biolegol rheoli pridd.  Yn y rhifyn hwn hefyd cewch gyfle i ganfod mwy am y gwasanaeth newydd rhyngweithiol ar y we sy’n helpu ffermwyr i ddeall geneteg eu buchesi. 

Ceir manylion dwy fenter sy’n digwydd yng Nghymru yn y rhifyn hwn hefyd, sef Menter Laeth y Tywysog a’r rhaglen Fresh Start.  Yn y Gadair Holi y tro hwn mae dau wyneb cyfarwydd  yn y cylchoedd arddangos ar hyd a lled y wlad.  Mae Simon a Siân Davies, fferm Brynhyfryd, Hebron, wedi cael llawer o lwyddiant gyda’u buches, Castellhyfryd