Godro Gorffennaf 2013 – Rhifyn 18

Published 8 July 13

English view

 


Y tu mewn ceir rhagolwg o Sioe Frenhinol Cymru, gyda manylion am yr hyn sydd gan stondin y Ganolfan Datblygu Llaeth, fydd yn cynnwys cynrychiolaeth o DairyCo, i’w gynnig bob dydd. Mae gofyn cynllunio’n ofalus a rhoi sylw i fanylion er mwyn cadw gwartheg allan dros y gaeaf yn llwyddiannus. Yn y rhifyn hwn, dysgwn sut mae un ffermwr wedi llwyddo i leihau ei gostau bwydo dros y gaeaf drwy gadw’i fuchod allan.  Hefyd mae’r swyddog prosiect Gwerth Porfa, John Owen, yn cymharu twf y borfa rhwng Ionawr a Mai yn 2011, 2012 a 2013 ac yn datgelu estyniad cyffrous i’r prosiect Gwerth Porfa.

Mae’r lefelau cloffni presennol ymhlith buchesi llaeth Prydain yn awgrymu bod un o bob tair buwch yn gloff i ryw raddau - ond mae’n anodd ei weld yn ystod y camau cynnar ac mae’n amrywio’n fawr o fferm i fferm.  Cewch wybod mwy am ymchwil diweddaraf DairyCo i daclo cloffni tu mewn i’r rhifyn hwn.