Godro Rhifyn 19

Published 1 September 13

 English view

 

Mae atal cloffni mewn gwartheg yn un o’r sialensiau mwyaf i ffermwyr llaeth, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae mwy a mwy o ffermwyr wedi sylweddoli pa mor bwysig yw llif buchod i atal cloffni.  Felly tu mewn i’r rhifyn hwn mae’r milfeddyg a’r arbenigwr ar gloffni o Seland Newydd, Neil Chesterton, yn cynnig cyngor ar y mater.

Y tu mewn i’r rhifyn hwn mae Pennaeth Bridio DairyCo, Marco Winters yn esbonio pam fod buchesi llaeth sydd wedi defnyddio teirw ifanc genomaidd Holstein dros y 12 mis diwethaf â Mynegai Hyd Oes Broffidiol (PLI) ar gyfer eu cnwd diweddaraf o loi sydd tua £40 yn uwch nag un eu cymdogion sy’n defnyddio semen teirw confensiynol.

Yn y Gadair Holi y tro hwn mae ffermwr sy’n adnabyddus am ei allu i reoli tir glas.  Enillodd Andrew Owen, sy’n ffermio ym Mhantygwiail, Dihewyd, Llanbed gystadleuaeth ffermio tir glas Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, ac erbyn hyn mae’n brwydro i gipio gwobr aruchel genedlaethol Tir Glas Prydain.