Godro Rhifyn 20

Published 1 November 13

English view 

 

Yn y rhifyn hwn mae’r swyddog effeithlonrwydd ynni, Neil Nicholas yn esbonio pa gontractau trydan sy’n siwtio ffermwyr llaeth orau.

Gall cynllunio  ar gyfer y dyfodol fod yn anodd, yn enwedig os ydych chi wrthi’n brysur gyda’r holl dasgau dyddiol ar y fferm.  Mae DairyCo wedi creu gweithdy sy’n rhoi cyfle i ffermwyr i weithio trwy oblygiadau ariannol a goblygiadau rheoli nifer o senarios gwahanol.  Mae cyfle i ddysgu mwy am y gweithdy tu mewn.

Mae semen rhyw-benodol wedi bod gyda ni ers bron ugain mlynedd bellach ac mae datblygiadau technolegol parhaus wedi goresgyn llawer o’r problemau cynnar a gafwyd gyda’r dechneg, yn ôl yr arbenigwr llaeth, Paul Macer o Kite Consulting. 

Yn y gadair holi y tro hwn mae Mansel Raymond  a dderbyniodd wobr Undeb Amaethwyr Cymru/Banc HSBC plc am wasanaeth neilltuol i’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn Sioe Laeth Cymru’n ddiweddar.