Godro Rhifyn 21

Published 1 January 14

 English view

 

Mae Ffermio Llaeth yn rhan hanfodol o’n ffordd o fyw yng Nghymru ac yn y rhifyn hwn dysgwn am y cyfle unigryw mae ffermwyr llaeth Cymru wedi cael i ddweud eu dweud am ddyfodol eu diwydiant. 

Hefyd yn y rhifyn hwn dysgwn sut mae buddsoddi mewn sied wartheg newydd wedi bod yn gam buddiol i Edward Owen a’i deulu o fferm Trewylan Ganol ym Mhowys.  

Mae tair blynedd o gasglu data wedi cymryd lle fel rhan o fodiwl Gwerth Porfa’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru’, ac yn y rhifyn hwn mae’r swyddog Gwerth Porfa, John Owen, yn esbonio sut mae pob blwyddyn wedi golygu sialensiau gwahanol.  

Yn y Gadair Holi y tro hwn mae enillydd newydd gwobr Ffermwraig y Flwyddyn NFU Cymru / Cymdeithas Adeiladu’r Principality.   Mae Cheryl Thomas a’i gŵr, Elwyn, yn rhedeg buches pedigri Holstein o 150 o fuchod, sef buches Gatrog.  Mae Cheryl yn gyfrifol am fagu’r stoc ifanc ar y fferm.