Godro Rhifyn 22

Published 1 March 14

 English view

 

Yn y rhifyn hwn cewch holl hanes cynhadledd DairyCo yng Nghymru eleni, yn ogystal ag erthygl ar Matthew Jackson, gŵr ifanc ysbrydoledig, a siaradodd yn y gynhadledd eleni. 

Hefyd yn y rhifyn hwn mae Jonathan Swain o’r Farm Energy Centre yn esbonio potensial boeleri biomas sy’n defnyddio coed neu wellt i leihau costau tanwydd, yn ogystal â darparu incwm ychwanegol trwy’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI). 

Gall cywasgiad pridd effeithio ar faint y cnwd ac ansawdd y porthiant a dyfir, ac felly yn y rhifyn hwn, edrychwn ar p’un ai oes unrhyw fudd i is-briddio glaswelltir ai peidio.