Godro Rhifyn 3

Published 7 February 11

English view

 


Yn y rhifyn hwn o Godro cymerwn olwg manylach ar Highmead Dairies, a gipiodd y wobr efydd yn y categori 'Menter Defnyddio Ffynonellau Lleol' yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru: Y Gwir Flas eleni.  Hefyd, mae Chris Duller, DairyCo, yn esbonio'r gwahanol opsiynau os ydych chi'n ystyried chwistrellu slyri.  Mae arbed arian trwy wella iechyd yr anifeiliaid yn hanfodol i bob ffermwr, a cheir adroddiad yma ar y digwyddiad cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau ar Iechyd y Fuches Laeth.