Godro Rhifyn 4

Published 7 March 11

English view

 


Yn y rhifyn hwn o Godro cymerwn olwg manylach ar fenter newydd tair blynedd fydd yn canolbwyntio ar 'Werth Porfa'.  Gyda phrisiau ynni a thanwydd yn codi o hyd, trown ein sylw hefyd at ynni gwynt a'r ffactorau y dylid eu hystyried cyn buddsoddi mewn prosiect gwynt.  Hefyd, mae'r arbenigwyr ar Iechyd Gwartheg, Andrew Bradley a James Breen yn esbonio sut y gall deall patrwm y clefyd ar eich fferm helpu yn y frwydr yn erbyn mastitis