Godro Rhifyn 5

Published 2 May 11

Cymraeg view

 


Rydym yn byw mewn oes pan mae pethau'n newid yn gyflym ac mae angen dal gafael yn dynn ar unrhyw fusnes, felly yn y rhifyn hwn mae Richard Davies yn rhoi cyngor ar sut i gynllunio ymlaen llaw.  Gall rheolaeth wael o fuchod yn y cyfnod trawsnewid arwain at golledion economaidd sylweddol i fusnes llaeth, ac yma mae James Husband MRCVS yn rhoi ychydig o arweiniad ar y pwnc.  Mae olyniaeth yn cael sylw, a hefyd ceir gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ffermydd llaeth yng Nghymru i adolygu'u defnydd o drydan, tanwydd neu ddŵr.