Godro Rhifyn 6

Published 4 July 11

English view

 


Yn y rhifyn hwn edrychwn ymlaen at y Sioe Fawr yn Llanelwedd gydag adran arbennig yn rhoi manylion am yr hyn fydd gan stondin y Ganolfan Datblygu Llaeth i'w gynnig bob dydd.  Mae ffrwythlondeb yn un o'r elfennau sy'n effeithio fwyaf ar broffidioldeb menter laeth, ac yn y rhifyn hwn mae Chris Hudson yn edrych ar y ffactorau allai fod yn effeithio ar ffrwythlondeb eich buches.  Hefyd, gyda'r pwysau cynyddol o du gwleidyddion a defnyddwyr ar y sector amaethyddol i leihau ei ôl troed carbon, trown ein sylw i'r mesurau y gellir eu defnyddio i leihau ôl troed carbon ffermydd llaeth.