Godro Rhifyn 7

Published 5 September 11

English view


Yn y rhifyn hwn mae Richard Davies yn trafod pwysigrwydd gwybod faint o le sydd gennych i storio slyri a faint fydd ei angen arnoch dros y gaeaf.  Gall dolur rhydd mewn lloi arwain at golledion economaidd sylweddol ac yma mae Dr Dai Grove-White FRCVS yn rhoi cyfarwyddyd ar reoli dolur rhydd neu sgwrio ymhlith lloi'r fuches laeth.  Mae Marco Winters hefyd yn trafod pam fod magu gwartheg mynegrif uchel yn golygu llawer mwy na magu i gynhyrchu llaeth yn unig.  Y tu mewn hefyd ceir gwybodaeth am astudiaeth gwmpasu o'r sector prosesu llaeth yng Nghymru.