Cynllun Mapio Llaeth Cymru Hydref 2010

Published 20 October 10

Road map welsh

Mae'r ddogfen hon yn gosod mesurau i ostwng ymhellach effaith amgylcheddol cynhyrchu, prosesu a defnyddio llaeth a chynnyrch llaeth yng Nghymru. Er bod busnesau sy'n rhan o'r gadwyn cyflenwi llaeth eisoes wedi cymryd camau sylweddol i leihau eu hôl troed amgylcheddol, bydd mwy o gydweithredu ar draws y diwydiant ac ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn cyflymu'r broses honno.

View this document in English