Godro Rhifyn 23

Published 1 May 14

English view

 

Yn y rhifyn hwn mae pennaeth geneteg DairyCo, Marco Winters, yn esbonio sut allech chi fod â’r math anghywir o fuwch yn y pen draw os na fyddwch chi’n ystyried eich marchnadoedd llaeth hirdymor.  Gallwch ddarllen hefyd am y ffordd mae’r newydd-ddyfodiaid Richard a Matthew Roberts wedi troi at system odro robotig a’r fuwch Jersey i sicrhau dyfodol yn y diwydiant llaeth.  Mae dewis y gymysgedd iawn o hadau’n allweddol er mwyn cynhyrchu digon o borfa o ansawdd da, a dyna pam y mae Fferm y Plas, Bancyfelin wedi penderfynu hau nifer o gymysgeddau gwahanol, er mwyn ceisio canfod pa ‘fath’ o gymysgedd sy’n siwtio’u system ffermio nhw orau.  Mae mynd at i fonitro a rheoli iechyd carnau’r fuches laeth yn dipyn o ymdrech ond mae’n talu’i ffordd yn y pen draw.  Yn y rhifyn hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio Rhaglen Traed Iach DairyCo i leihau nifer y buchod cloff yn eich buches