Godro Rhifyn 26

Published 1 November 14

 

Gyda’r gaeaf wedi cyrraedd yn bendant erbyn hyn a’r buchod dan do unwaith eto, yn y rhifyn hwn edrychwn ar y cysylltiad rhwng cysur y fuwch â’i phroffidioldeb. Gydag arbedion sylweddol i’w gwneud, edrychwn hefyd ar ffyrdd o wella dulliau o storio a defnyddio ynni ar y fferm. Gallwch hefyd ddarllen am y ffordd mae un teulu’n honni mai paru’r seilwaith iawn â’u hanghenion ehangu yw allwedd eu llwyddiant.

 

Mae ffermio manwl-gywir yn derm mawr ei fri yn y byd amaeth y dyddiau hyn, gyda thechnolegau ar gyfer synhwyro clefydau mewn buchod a phryd maent yn gofyn tarw’n arbennig o boblogaidd. Gyda hyn mewn golwg, yn y rhifyn hwn, mae Rheolwr Ymchwil a Datblygu DairyCo, Dr Jenny Gibbons yn edrych ar y technolegau newydd sy’n datblygu’r ffordd mae gwartheg llaeth yn cael eu rheoli, eu bridio a’u bwydo.

Cymraeg view