Godro Rhifyn 27

Published 1 January 15

English view

 

 

Yn y rhifyn hwn cymerwn olwg ar sut all busnesau gadw gafael tynn ar eu llif arian, yn ogystal â pharatoi ar gyfer, a delio gyda marchnad anwadal.  Nawr yw’r adeg orau i ddechrau ystyried a ydy’ch priddoedd chi’n addas i’r diben, ceir mwy am hyn yn y rhifyn hwn.  Hefyd gallwch ddarllen am y ffordd y gall altro ansawdd eich llaeth sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau am bob litr a gynhyrchir.

Yn y gadair holi y tro hwn mae cadeirydd newydd DairyCo, Gwyn Jones. Magwyd Gwyn ar fferm deuluol yng Ngogledd Cymru, ond bu’n ffermio yng Ngorllewin Sussex ers dros 30 mlynedd.