Godro Rhifyn 8

Published 7 November 11

English view


Gyda'r gaeaf ar ein gwarthaf unwaith eto, yn y rhifyn hwn edrychwn ar y ffordd y gall y golau yn eich siediau effeithio ar lefelau cynhyrchu'ch buches laeth. Yn ôl Tim Davies, Kite Consulting, yr adeg bwysicaf i ddylanwadu ar ffrwythlondeb buwch  a'i gallu i gynhyrchu llaeth yw yn ystod y chwe wythnos cyn ac ar ôl iddi loia.  Felly tu mewn i'r rhifyn hwn mae'n rhoi cyngor ar fwydo'r fuwch yn ystod ei chyfnod sych.  Mae Chris Duller hefyd yn esbonio sut i ddod o hyd i arwyddion o gywasgu pridd a sut i fynd ati i gywiro'r broblem.  Y tu mewn hefyd ceir hanes llwyddiant y diwydiant llaeth yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru Y Gwir Flas eleni.